Patrimoni Fluvial del riu Gaià

Descripció

Inventari elements arquitectònics i constructius vinculats al riu Gaià.

Contributor(s)

  • Centre d'estudis d'Altafulla, Centre d'Estudis del Gaià, Associació Cultural Baixa Segarra

Ítems de la col·lecció

Sèquia del molí Rònec. Riba esquerra
Sèquia de pedra i maons penjada a la paret de la riba dreta per sota dels 7 ponts de Vilabella.

Mas del Molí de Pier o Rònec
Runes antic molí a la riba esquerra del riu. Façana amb porta d'arc de mig punt, amb la clau una mica caiguda. Espitlleres i finestra. Porta tapiada a mitja alçada.
La part baixa de l'edifici està feta amb pedres i calç (maçoneria) i la part de…

Palanca. Forats on es collava la palanca per travessar el riu al molí Rònec
Restes palanca davant molí de Pier (entre Vilabella i Salomó). HI una senyal d'anclatge a la roca, on anava la fusta i forats per lligar-la perquè no la prengui el riu
Veure tots 192 ítems