Fitxer #129: "Sequia moli del Pocurull paret.JPG"

Sequia moli del Pocurull paret.JPG