Fitxer #447: "Bassa_Molí de la Torre_Anys60.jpg"

Bassa_Molí de la Torre_Anys60.jpg