Fitxer #492: "PONT aqueducte cal batista.jpg"

PONT aqueducte cal batista.jpg