Fitxer #570: "RIE estat actual de la bassa del molí de la torre.jpg"

RIE estat actual de la bassa del molí de la torre.jpg